grains attaqués par les prédateurs

grains attaqués par les prédateurs
kenkėjų pažeisti grūdai statusas Aprobuotas sritis grūdinių augalų auginimas apibrėžtis Grūdai, turintys matomų vabzdžių, graužikų, erkių ir (ar) kitų kenkėjų pažaidų. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok_priedas?p_id=7392 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:349:0001:0068:LT:PDF atitikmenys: angl. grains damaged by pests; insect damaged grain vok. Körner mit Schädlingsfraß rus. зерно, поврежденное вредителями pranc. grains attaqués par les prédateurs šaltinis LST EN 15587:2008+AC:2009 Grūdai ir jų produktai. Priemaišų nustatymas minkštuosiuose kviečiuose (Triticum aestivum L.), kietuosiuose kviečiuose (Triticum durum Desf.), rugiuose (Secale cereale L.) ir pašariniuose miežiuose (Hordeum vulgare L.); Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. 3D-471 „Dėl Grūdų priemaišų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 126-4542); Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • grains damaged by pests — kenkėjų pažeisti grūdai statusas Aprobuotas sritis grūdinių augalų auginimas apibrėžtis Grūdai, turintys matomų vabzdžių, graužikų, erkių ir (ar) kitų kenkėjų pažaidų. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok priedas?p id=7392… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Körner mit Schädlingsfraß — kenkėjų pažeisti grūdai statusas Aprobuotas sritis grūdinių augalų auginimas apibrėžtis Grūdai, turintys matomų vabzdžių, graužikų, erkių ir (ar) kitų kenkėjų pažaidų. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok priedas?p id=7392… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • insect damaged grain — kenkėjų pažeisti grūdai statusas Aprobuotas sritis grūdinių augalų auginimas apibrėžtis Grūdai, turintys matomų vabzdžių, graužikų, erkių ir (ar) kitų kenkėjų pažaidų. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok priedas?p id=7392… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kenkėjų pažeisti grūdai — statusas Aprobuotas sritis grūdinių augalų auginimas apibrėžtis Grūdai, turintys matomų vabzdžių, graužikų, erkių ir (ar) kitų kenkėjų pažaidų. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok priedas?p id=7392 http://eur… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • зерно, поврежденное вредителями — kenkėjų pažeisti grūdai statusas Aprobuotas sritis grūdinių augalų auginimas apibrėžtis Grūdai, turintys matomų vabzdžių, graužikų, erkių ir (ar) kitų kenkėjų pažaidų. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok priedas?p id=7392… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Viticulture — La viticulture est l activité agricole consistant à cultiver la vigne, une plante du genre Vitis, afin de produire du raisin. Elle est pratiquée par le viticulteur (le vigneron est un viticulteur qui transforme son raisin en vin). Elle consiste à …   Wikipédia en Français

  • Blé d'Inde — Maïs Maïs …   Wikipédia en Français

  • Blé d'inde — Maïs Maïs …   Wikipédia en Français

  • Blé de Turquie — Maïs Maïs …   Wikipédia en Français

  • Mais — Maïs Maïs …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”